Barion Pixel
+
Termékcsoportok
Menü
Termékcsoportok
Navigáció
Hírlevél
TOP termékek
Megtekintett termékek
  • Még nem tekintett meg terméket.
Hírek
Napi termékajánló
Termékajánló
Elektronikus fizetés

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

https://www.profifeny.hu/

Miről szól ez a tájékoztató?

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt a https://www.profifeny.hu/ URL alatt elérhető Sirius Novation webáruház használatával kapcsolatos adatkezelésekről, és arról, hogy miként biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét.

Alapelvünk

Személyes adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jog előírásai alapján kezeljük, adatkezelési szabályzataink így jelen tájékoztató is összhangban van az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (GDPR).

Az Ön személyes adatai – mit jelent ez?

Személyes adat alatt értünk minden olyan információt, amely egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik; beazonosíthatónak azt a természetes személyt tekintjük, aki közvetlenül vagy közvetetten hozzárendelhető egy ismérvhez, mint egy név, egy azonosítószám, ilyen tehát az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, IP címe, számlázási adatai, szállítási címe, stb.

Kik vagyunk mi?

A SKITUS magyar tulajdonú, nemzetközi cégcsoport Közép-Európa meghatározó szereplője a világítástechnológia, az energetika és a gyártástámogatás területén. A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléseket érintően adatkezelő:

SKITUS Energy Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg. 13-09-203270, nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
adószám: 26681256-2-13
postai levelezési cím és székhely: H-2040 Budaörs, Építők útja 2-4.
e-mail postafiók: webshop@siriusnovation.com
e-mail adatvédelmi kérdésekben: adat@skitus.com
telefon: HU +36-70-391-1819

Milyen célokból kezelünk személyes adatokat?

Elsősorban a következő célokra vesszük és használjuk fel az Ön személyes adatait:

1.      Regisztráció: felhasználói fiók létrehozatala
2.      Vásárlás: szerződéskötés és teljesítése
3.      Számviteli kötelezettség teljesítése
4.      Hírlevél
5.      Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás: emailen, telefonon, chatben;
6.      Fogyasztói panaszkezelés
7.      Cookie-k telepítése
8.      Naplózás
9.      Nyereményjáték

 

1. Regisztráció

Adatkezelés célja:
Regisztráció: vásárlás megkönnyítése a szállítási, számlázási adatok elmentésével, regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele
Kezelt adatok:
név, e-mail cím, telefon, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím
Adatkezelés jogalapja:
hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama:
hozzájárulás visszavonásáig

Felhasználói adatait bármikor módosíthatja, ha belép.

Amennyiben szeretné törölni felhasználói fiókját, írjon a webshop@siriusnovation.com e-mail címre.
 

2. Vásárlás: szerződéskötés és teljesítése

Adatkezelés célja:
A weboldalon történő vásárlás biztosítása és a technikai (reklámnak nem minősülő) információkról az érintett elérhetőségére küldött rendszerüzenettel történő tájékoztatás (pl. csomag összekészítése, futárszolgálatnak való átadása).
Kezelt adatok:
név; e-mail cím; user ID; termék neve és azonosítója; tranzakció típusa és dátuma: fizetés dátuma, szállítási cím, telefonszám
Adatkezelés jogalapja:
A vásárlás során a vásárló és a Szolgáltató mint adatkezelő között szerződés (GDPR 6. cikk (1) b) pont) jön létre.
Adatkezelés időtartama:

 A vásárlási előzményeit, annak státuszát a Szolgáltató a felhasználói fiók megszűnéséig/megszüntetéséig éri el.
 

3. Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés szolgáltatója:
A bankkártyás fizetés a Barion Payment Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., Cg. 01-10-048552, Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) Barion Smart Gateway rendszerén keresztül történik.

A bankkártya adatokat az üzemeltető nem tárolja, nem ismeri meg.
Adattovábbítás, továbbított adatok köre:
A bankkártyával történő vásárlással tudomásul veszi, hogy az alábbi adatai átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt. részére:

A vásárlással kapcsolatos adatok (pl. vásárlás összege, részletes kosártartalom, vagyis hogy mit vásároltál)

Átutalásos fizetés teljesítéséhez szükséges adatok (pl. telefonszám, e-mail)

A vásárlás alapját képező megrendelés adatai és iratai (pl. szállítási cím, szállító levél, megrendelő neve)
Adatkezelés célja:
a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók autorizációja, a fizetési tranzakció visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára, a bankkártyákkal való visszaélés megakadályozása, a Barion rendszer és Barion szolgáltatások védelme, integritása, kockázatkezelési és csalásmegelőzési Barion monitoring rendszer működtetése, chargeback (visszatérítési igény) biztosítása, Barion regisztrációs felhasználói élmény szemére szabása.
Adatkezelés jogalapja:
előfizetői szerződés teljesítéséhez szükséges fizetési tranzakció lebonyolítása, a fizetési tranzakció autorizálása, a csalás monitorozás/megelőzés és a fizetési szolgáltatók által elvárt erős ügyfélhitelesítés és biztosítása, mint a bankkártyákkal való visszaélés megelőzésére irányuló jogos érdek (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja). A jogos érdeket az Európai Unió szabályozásán alapulva megalkotott a kártyatársaságokat, kibocsátó bankokat, és egyéb pénzforgalmi szolgáltatókat tömörítő EMVCo a 3D Secure 2.x/3.x szabványának és az Európai Bankhatóság 3DSecure szabványának és a pénzmosás megelőzési jogszabályoknak való megfelelés támasztja alá.
 
4. Számlázás

Adatkezelés célja:
számviteli kötelezettség teljesítése
Kezelt adatok:
számlázási név és számlázási cím (név, irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, épület, emelet és ajtó), számla sorszáma, termék neve

egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő esetén továbbá: adószám, székhely
Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése határoz meg.
Adatkezelés időtartama:
A vásárláshoz kapcsolódóan kiállított számla tárolási ideje a mindenkori számviteli jogszabályoknak megfelelő időtartam, amely jelenleg a számvitelről szóló törvény 169.§ (2) bekezdésében meghatározott 8 év összhangban az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény elévülési és bizonylatőrzési szabályaival (78. § (2) és 202.§ (1)).
 
5. Hírlevél

Adatkezelés célja:
hírlevél küldése:

Hírlevélre regisztrált felhasználók iratkozhatnak fel. A hírlevelek termékajánlót, akciókat, nyereményjátékokat és egyéb akár harmadik feleket népszerűsítő reklámot, marketing célú megkeresést tartalmazhatnak.
Kezelt adatok:
név, e-mail cím
Adatkezelés jogalapja:
hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama:
hozzájárulás visszavonásáig

A hírlevelekről bármikor indoklás nélkül leiratkozhat a hírlevél alján lévő leiratkozó link megnyomása útján. A felhasználói fiók megszűnése/megszüntetése esetén a hírlevélküldés is abbamarad.
 

6. Kapcsolatfelvétellel, kapcsolattartás, ügyfélszolgálat

Adatkezelés célja:
Amennyiben Ön valamely kérdésével, kérésével hozzánk fordul, az Ön által küldött üzenetben, emailben, postai levélben, telefonon megadott személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás, megkeresése megválaszolása céljából kezeljük. Üzenete a webshop@siriusnovation.com email címre érkezik, amelyhez korlátozott a hozzáférők száma.
Kezelt adatok:
Telefonon vagy chaten érkező megkeresése esetén, akkor kezelünk Önről személyes adatot, ha további kapcsolatfelvételre, válaszadásra van szükség, mely esetben telefonszámát és szükség esetén e-mail címét nyilvántartjuk. Postai úton küldött levél esetén a feladói címét és a levél kézbesítésének dátumát is nyilvántartjuk. 
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre abból a jogos üzleti érdekből (GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja) kerül sor, hogy megkeresését rögzíteni tudjuk, megválaszolhassuk, és az igényérvényesítések kapcsán az üzenetváltást felhasználhassuk.
Adatkezelés időtartama:
A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlés haladéktalanul megtörténik, egyéb esetben a megkeresés és a válasz törlésére az adatközléstől számított 5 év elteltével kerül sor.
 
7. Fogyasztói panaszkezelés

Adatkezelési cél:
a fogyasztóvédelmi jogszabályokban foglalt fogyasztói jog biztosítása, a panasz visszakereshetősége, panasz ügyintézés, hibás teljesítéshez kapcsolódó ügyintézés
Kezelt adatok:
a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés ideje, a panaszbejelentés módja (helye), a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje, a jegyzőkönyvvezető neve és aláírása.

Az ügyre nem tartozó információkat kérjük ne adjon meg! Amennyiben a panasz elbírálásához kiegészítő információkra van szükség, az ügyintézés során jelezni fogjuk.
Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2)-(7) bekezdése rögzít.
Adatkezelés időtartama:
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató a mindenkori fogyasztóvédelmi jogszabályokkal összhangban, jelenleg (Fgytv. 17/A § (7)) 5 évig köteles megőrizni.
Adattovábbítás:
Amennyiben békéltető testülethez fordul vagy egyéb fogyasztóvédelmi jogérvényesítési utat vesz igénybe, az illetékes hatóság/bíróság/békéltető testület részére az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatokat adja át a Szolgáltató. A fogyasztóvédelmi hatóságok hatósági ellenőrzés keretében kérhetik a Szolgáltatótól a fogyasztói panasz jegyzőkönyvek bemutatását, amelyet a Szolgáltató teljesíteni köteles.
 
8.  Árukereső Megbízható Bolt Program: elégedettségmérés

Adatkezelés célja:
elégedettségmérő kérdőív küldése, vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése az Árukereső.hu-n, a webáruház megbízható bolttá minősítése az Árukereső.hu árösszehasonlító oldalon
Címzett
Árukereső: Online Comparison Shopping Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759)
Továbbított adatok:
e-mail cím, megvásárolt termék(ek)
Adattovábbítás jogalapja:
hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama:
hozzájárulás visszavonásáig

Bármikor tiltakozhat a webshop@siriusnovation.com e-mail címre küldött üzenetben az elégedettségmérő kérdőív céljára történő adatátadás ellen.

Amennyiben a termékről való vélemény megadása során az Árukereső.hu részére megadta nevét, az Árukereső.hu-tól közvetlenül kérheti adatai törlését.
 
9. Cookie alkalmazása

A webshop használata során a készülékére települő ún. cookie-kről a Cookie szabályzatunkban olvashat.

10. Naplózás

Adatkezelés célja:
statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése 
Kezelt adatok köre:
felhasználói esemény (pl. bejelentkezés, vásárlás), esemény időpontja, felhasználó által használt platform (pl. mobiloldal, weblap)
Adatkezelés jogalapja:
A naplózásra a Szolgáltató azon jogos érdekéből (GDPR 6. cikk (1) f) pont) kerül sor, hogy biztosítani tudja a felület informatikai biztonságát, annak ellenállóképességét a weboldallal szemben intézett sértő, jogellenes vagy rosszhiszemű cselekményekkel, tevékenységekkel szemben (pl. engedély nélküli hozzáférés). A naplózás a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű. 
Adatkezelés időtartama:
7 nap 
 
11. Nyereményjáték

A Sirius Novation webshop nyereményjátékaival összefüggő adatkezelés leírását a mindenkori játékszabályzat tartalmazza.

12. Egyéb adatkezelések

A jelen tájékoztatóban nem ismertetett adatkezeléseinkről az adat felvételekor külön nyújtunk tájékoztatást azzal, hogy az érintetti jogok biztosítására vonatkozó adatkezelésre, az adatbiztonságra, az adatkezelők elérhetőségeire vonatkozó rendelkezések azok tekintetében is irányadóak.

Kik ismerhetik meg személyes adatait?

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a SKITUS Energy Kft.-t. Társaságunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A jelen szabályzatban részletezett adatkezelésekhez kapcsolódó egyes adatkezelési műveletek elvégzésére Társaságunk adatfeldolgozókat vesz, vehet igénybe, akik nevében és utasításai szerint járnak el.

A társaságunk által igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

PESTI COGITO Könyvelési és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cg. 01-09-670208
adószám: 12005590-2-43
székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 16. fsz.3.
könyvelés

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cg. 01-10-140802
adószám: 27926309-2-41
székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.
számlázás

Paller Endre egyéni vállalkozó
nyilvántartási szám: 6617263
adószám: 63478262-1-40
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
webshop alkalmazás biztosítása, tárhelyszolgáltatás

Microsoft Corporation (Redmond USA)
székhely: One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052-6399, Amerikai Egyesült Államok
felhőszolgáltatás (tárhelyszolgáltatás), levelező szolgáltatás

Google Ireland Limited
nyilvántartási szám: 368047
székhely: Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Írország
Google Analytics szolgáltatás, statisztikaképzés, remarketing

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja Önt.

Adataim biztonságban vannak?

Igen. Annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazza a SKITUS Energy Kft. Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk. 

A webshop rendszer működéséért felelős Viltor.hu rendszer a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szervertermében üzemel biztonságos körülmények között, fizikai és szoftveres (tűzfal) védelem mellett. Biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek. Jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást alkalmazunk.

Levelezőrendszerünk és a digitális iratok őrzését szolgáló felhő alapú tárhelyünk a Microsoft Corporation (Redmond USA) biztosítja az Office 365 felhő alapú szolgáltatás keretében. A Microsoft Corporation mint adatfeldolgozó szolgáltatása megfelel az ISO 27001, ISO 27002, and ISO 27018 szabványnak, ezenfelül azzal biztosítja a harmadik országba történő adattovábbítás megfelelőségét, hogy az adattovábbításnál titkosítást és speciális adatkiadási szabályokat alkalmaz, amelyet az Európai Unió által elfogadott modellklauzula (SCC) szerinti megállapodásban rögzít, amely és a Microsoft által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések az alábbi linken érhetőek el, ismerhetőek meg: https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67

A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumok tárolása során azzal biztosítjuk azok bizalmas jellegét, hogy rendszerezetten, zárható szekrényben tároljuk 0-24 órás portaszolgálattal védett irodaépületben.  A megadott személyes adataihoz kizárólag a hozzáféréssel rendelkező adott részleg (pl. ügyfélszolgálat, sales, adatvédelmi kérdésekben jártas munkatárs) munkatársai jogosultak hozzáférni. 

Tájékoztatjuk, hogy a SKITUS Energy Kft. által alkalmazott óvintézkedések ellenére, az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

A SKITUS Energy Kft. nyilvántartja a bekövetkezett adatvédelmi incidenseket, és megteszi az intézkedéseket annak orvoslására és jövőbeli megelőzésére. Az adatvédelmi incidenst szükség esetén bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, magas adatvédelmi kockázat esetén pedig az érintetteket is értesítjük.

Milyen igényérvényesítési lehetőségei vannak? Hova fordulhat?

1./ Tájékoztatáshoz való jog / Hozzáféréshez való jog
2./ Adathelyesbítéshez való jog
3./ Hozzájárulás visszavonásának lehetősége / Törléshez való jog /„elfeledtetéshez való jog” 
4./ Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog
6./ Adathordozáshoz való jog
7./ Panasztételi lehetőség

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga

Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk az Ön személyes adatainak kezelése. Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja. Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adataid (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciákról), milyen érintetti jogok illetik meg, ha az adatait nem Öntől kaptunk meg, annak forrásáról, adatvédelmi incidens kapcsán annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. 

A tájékoztatással együtt kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Adathelyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adatai változtak (pl. nevet változtatott), kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatokat közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük, az adatok naprakészségét biztosítsuk. A regisztrációs adataid a felhasználói fiókjában tudja módosítani.

Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Bármikor, indokolás nélkül jelezheti felénk, hogy kéri személyes adatai törlését. Ezt követően személyes adatait – megfelelő megtagadási ok (jogalap) hiányában – töröljük. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében, illetve a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükség van vagy lehet. A hozzájáruláson alapuló adatkezelések tekintetében a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Tiltakozás jogos érdeken alapuló adatkezelések tekintetében

Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.  Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés korlátozása

Kérheti, hogy személyes adatait jelöljük meg a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az eredeti adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, d) az adatkezelés ellen tiltakozott, és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy a törlést más ok akadályozza-e. A korlátozás ideje alatt az adatot csak tároljuk, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk

Adathordozhatósághoz való jog

Hozzájáruláson, vagy szerződésen alapuló automatizált módon megvalósuló adatkezelések esetén Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban (pl. Word, Excel) adjuk át az Ön vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Ön által kijelölt harmadik személy részére.

Jogorvoslat, panasz

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén kérjük, elsőként velünk lépjen kapcsolatba az adat@skitus.com email címen. Panaszát legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgáljuk. Lehetősége van a lakóhelye, tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes törvényszékhez is keresetet benyújtani vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalatKUKACnaih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.).

Igényérvényesítés módja

Az adat@skitus.com címen vagy postai levélben a székhely szerinti címen jelezheti kérését, panaszát. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és postai válasz kérése esetén levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni. 

A kérelmét 1 hónapon belül kivizsgáljuk és írásban (e-mailen) válaszolunk. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

2021.04.22.

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.